Genombrott för Kanceras ROR teknologi mot obotlig cancer

2011-09-29

Kancera har i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet funnit aktiva substanser som effektivt dödar cancerceller från bukspottkörtel. Cancer i bukspottkörteln drabbar årligen över 100 000 patienter i Europa och USA. Överlevnaden hos dessa patienter är fem år efter diagnos färre än två procent.

Kanceras ROR teknologi har som tidigare rapporterats genererat aktiva substanser som slår 25 gånger mer selektivt mot cancerceller från leukemipatienter än det idag mest använda cellgiftet mot denna sjukdom. Kancera startade under sommaren en utveckling av läkemedelskandidater som även slår mot ROR-bärande solida tumörer. Nu rapporteras resultat som visar att mängden aktiverad ROR i aggressiva cancerceller från bukspottkörtel är hög och att Kanceras aktiva substanser i laboratorieförsök effektivt dödar dessa celler, redan inom två dygn från start av den experimentella behandlingen.

”Vägen till ett nytt läkemedel som effektivt slår ut en idag obotlig cancer är lång och besvärlig och kräver ett omfattande och systematiskt utvecklingsarbete. Framgången är långt ifrån säker, men att redan nu se möjligheten till ett banbrytande läkemedel gör att adrenalinet höjs i hela bolaget”, säger Thomas Olin, VD för Kancera AB.

”Effekten av Kanceras aktiva substanser är överraskande starka med tanke på hur svårbehandlad cancer i bukspottkörteln är. Under våren 2012 vet vi om Kanceras aktiva substanser slår lika effektivt mot bukspottkörteltumör i djurstudier vilket kan öppna dörren för en klinikförberedande utveckling.” säger Håkan Mellstedt, Professor vid Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset samt grundare av Kancera.

Om ROR
ROR utgör en familj av proteiner som ger celler signaler för tillväxt och överlevnad, s.k. receptorer. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling men nu mer vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. ROR-familjen består av två receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och utvecklingssignal i tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel som riktas mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än omgivande frisk vävnad.

Dessutom har Kanceras grundare och andra forskare rapporterat att en blockering av ROR leder till att vissa cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Tillbaka