Genombrott för Kanceras prekliniska läkemedelsutveckling mot kronisk lymfatisk leukemi

2011-01-13

Kancera AB har upptäckt substanser som dödar leukemiceller med 25 gånger högre träffsäkerhet än de cystostatika läkemedel som finns på marknaden idag.

Jag har aldrig tidigare sett ett småmolekyl läkemedel döda leukemiceller så träffsäkert som Kanceras. Vi fortsätter nu med tillförsikt arbetet med att utveckla en läkemedelskandidat som kan komma att förbättra behandlingen av kronisk leukemi på ett anmärkningsvärt sätt”, säger professor Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Radiumhemmet. Professor Mellstedt har även varit föreståndare för CancerCentrum Karolinska (CKK), Karolinska Universitetssjukhuset och President till European Society of Medical Oncology (ESMO).

Projektet syftar till att utveckla ett läkemedel riktat mot kronisk lymfatisk leukemi (CLL), en av de vanligaste formerna av leukemi. När friska celler har fått skador på arvsmassan, som inte repareras, initieras i normalfallet ett cellulärt självmord. Detta cellulära självmord är uppbyggt av en sekvens av förutbestämda händelser som resulterar i att den skadade cellen elimineras utan att omgivande vävnader påverkas negativt. Cancerceller däremot har utvecklat en motståndskraft mot cellulärt självmord trots att allvarliga skador har uppkommit i arvsmassan. Kancera har visat att om tillväxtfaktorn ROR-1 hämmas tvingas leukemicellerna att begå cellulärt självmord. Detta faktum utgör grunden för utveckling av Kanceras läkemedelskandidat.

PROBLEM MED NUVARANDE BEHANDLINGSMETODER
Traditionell behandling av cancerformer som CLL är idag inte tillräckligt effektiv och träffsäker. Redan fyra år efter första behandling har cirka 80 procent återfått leukemisjukdomen. Därefter krävs hårdare behandlingar men resultaten blir allt sämre eftersom leukemiceller utvecklar resistens och patienten blir svagare på grund av leukemicellerna utbredning och behandlingens oönskade sidoeffekter.

KANCERAS METOD
Kancera utvecklar läkemedelskandidater som angriper roten till sjukdomen. Kanceras småmolekylära läkemedel  verkar genom att hämma tillväxtfaktorn ROR-1 vilket gör att cellen begår cellulärt självmord. Prekliniska studier visar att Kanceras substanser dödar leukemiceller som erhållits från patienter med en träffsäkerhet som är 25 gånger högre än de cystostatika läkemedel som finns på marknaden idag. Den ökade träffsäkerheten uppnås med bibehållen effektivitet.

 “Än återstår mycket arbete innan Kanceras läkemedel är färdigt men med den höga träffsäkerhet som Kanceras aktiva substanser dödar leukemiceller övertygar oss om att vi är på rätt väg mot ett läkemedel som kommer möta marknadens behov”, säger Dr. Thomas Olin, VD, Kancera AB.

Listning på First North och pågående nyemission
Styrelsen för Kancera har ansökt om listning av aktien på NASDAQ OMX First North. Under förutsättning att erbjudandet fullföljs per den 31 januari beräknas handel på First North att ske i februari. Kancera emitterar i en spridningsemission 3 600 000 aktier. Emissionskursen har fastställts till 7 kr per aktie, vilket innebär att emissionen Bolaget sammanlagt tillförs 25,2 Mkr före emissionskostnader. Kancera kommer endast fullfölja nyemissionen om den blir fulltecknad. På bolagets hemsida,
www.kancera.com finns ytterligare information om erbjudandet och riskfaktorer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB är ett bioteknikbolag som bigger på cancerforskning vid Karolinska institutet och professorer Håkan Mellstedt och Lars Ährlund-Richters arbete. Fokus för Kancera är ett nytt och effektivt läkemedel mot leukemi och solida tumörer.

För ytterligare information, kontakta

  • Dr. Thomas Olin, VD, 073 520 40 01
  • Professor Håkan Mellstedt, Styrelseledamot, 070 658 98 09

 
Kancera AB (publ)
Lindhagensgatan 133
SE 112 51 Stockholm
Besök bolagets hemsida på
www.kancera.com.

Tillbaka