Flaggningsmeddelande

2011-02-02

Kancera AB:s blivande dotterbolag iNovacia AB har den 2 februari 2011 avyttrat hela sitt innehav om 864 000 aktier i Kancera AB för kursen 7 kr per aktie. Detta innebär att Kancerakoncernen tillförs ytterligare ca 6 Mkr. Avyttringen görs utan kostnader och utgör ingen utspädning.

Anslutning av Kancera-aktien på NASDAQ OMX First North beräknas ske februari 2011. Aktiens kortnamn är KAN.

Om Kancera AB (publ)

Kancera AB är ett bioteknikbolag med fokus på nya och effektiva läkemedel mot leukemi och solida tumörer.

För ytterligare information, kontakta

Dr. Thomas Olin, VD, 073-520 40 01

Kancera AB (publ)
Lindhagensgatan 133
SE 112 51 Stockholm

Besök bolagets hemsida på www.kancera.com

Tillbaka