Doktorsavhandlingar beskriver den vetenskapliga bakgrunden till Kanceras läkemedelsutveckling mot cancer

2021-06-01

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att två doktorsavhandlingar som beskriver den vetenskapliga bakgrunden till Kanceras läkemedelsutveckling mot cancer publiceras idag. Forskningen är en del av det EU-finansierade SYNTRAIN-projektet (1) och har genomförts som ett samarbete mellan Kancera och Karolinska Institutet under ledning av Nina Gustafsson. Avhandlingarna presenterar tidigare publicerade upptäckter av hur Kanceras läkemedelskandidater KAND567 och KAND757 bryter cancercellers behandlingsresistens. Dessutom presenteras tidigare opublicerade resultat om de bakomliggande mekanismerna för dessa effekter.

”Det största hindret för effektiv behandling av många cancersjukdomar är att kemoterapi och strålning möter ökande motstånd från cancern ju längre sjukdomen framskrider. Idag publicerar Kanceras doktorander två avhandlingar som visar att två av bolagets läkemedelskandidater kan göra tidigare behandlingsresistenta cancerceller känsliga för kemoterapi eller strålning”, säger Thomas Olin, vd, Kancera.

De nya forskningsresultaten har under det första kvartalet 2021 lagt grunden för Kanceras intensifierade satsning inom cancerområdet. Satsningen tar sikte på att i första hand tillhandahålla nya läkemedel för att bryta behandlingsresistens mot äggstocks- respektive rektalcancer där det idag föreligger stora medicinska behov.

Doktorsavhandlingarna (2,3) presenterar banbrytande prekliniska resultat som visar att Kanceras fraktalkinhämmare KAND567 har förmåga att göra resistenta celler från till exempel äggstockscancer känsliga för dagens standardbehandling med cellgifter. Nu pågår studier för att beräkna aktiv dos till människa. Lyckade resultat från dessa studier innebär goda möjligheter att starta en klinisk studie med KAND567 i patienter med äggstockscancer redan under 2022.

Oberoende forskare har under 2021 även visat att Kanceras läkemedelskandidat KAND757, som hämmar enzymet PFKFB3, effektivt dödar tumörceller från rektalcancerpatienter. Resultaten som presenteras i doktorsavhandlingarna stärker projektet ytterligare genom att visa hur KAND757 ökar cancercellers känslighet för strålning. Sammantaget pekar dessa upptäckter på att KAND757 har potential att uppfylla de eftertraktade egenskaperna som söks för nästa generation av läkemedel som tillsammans med strålbehandling ska eliminera rektalcancer. Nästa steg för Kancera är att genom prekliniska studier beräkna hur stor andel av rektalcancerpatienterna som väntas dra nytta av denna behandling. Kancera planerar också att utveckla en formulering av KAND757 som kan injiceras in i tumören för högsta effekt.

Dessa läkemedelskandidater, som hämmar tumörens förmåga att reparera sitt DNA, tillhör en ny grupp av substanser som når allt större framgångar inom vården, speciellt mot cancersjukdomar hos kvinnor. Framgångarna bygger på dess förmåga att förlänga liv och förbättra livskvalitet. Förskrivningen av denna typ av läkemedel förväntas öka med över 30 procent per år fram till 2027 (4).

För ytterligare information:
Thomas Olin, vd, Kancera AB
Tel: 0735-20 40 01
www.kancera.com

Referenser

  1. Detta projekt har fått finansiering från Europeiska Unionens Horizon 2020-forsknings och innovationsprogram enligt Marie Sklodowska-Curie-bidragsavtal nr 722729.
  2. Emerging roles of PFKFB3 and CX3CR1 in the DNA damage response and their potential as therapeutic targets in cancer” (Anna Huguet Ninou)
  3. Finding synergies for cancer treatment – New ways to modulate the DNA damage repair by CX3CR1 and PFKFB3 inhibition” (Jemina Lehto)
  4. Global PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase) Inhibitor Market – Market Insights

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelskandidater mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

Tillbaka