Doktorsavhandling beskriver hur ROR-hämmare kan användas för behandling av cancer.

2021-12-07

Under en doktorsavhandling med titeln ”ROR1 – a druggable target: preclinical studies of ROR1 and combinatorial partners in malignancies” presenterades prekliniska resultat som visar hur Kanceras ROR-hämmare kan komma att kombineras med standardläkemedel för att förbättra behandlingen av både blodcancer och solid cancer. Under disputationen försvarade Doktor Amineh Ghaderi på Karolinska Institutet framgångsrikt avhandlingen och belönades med doktorsexamen.

Den forskning som ligger till grund för avhandlingen har skett i samarbete mellan forskare på Institutionen för Onkologi och Patologi på Karolinska Institutet och Kancera. Huvudhandledare för Amineh Ghaderi var Dr Mohammad Hojjat-Farsangi vid ovan nämnda institution.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av mot hjärt- njur- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation. Top-line data från fas IIa-studien i COVID-patienter har rapporterats under november 2021. Rekrytering av patienter till den andra fas IIa-studien, av inflammation efter hjärtinfarkt, förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelskandidater mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka