Breddad indikation för Kanceras Leukemiprojekt

2011-03-02

ROR-1, Kanceras måltavla för behandling av kronisk lymfatisk leukemi, har identifierats på cellytan hos ytterligare åtta blodcancerformer. Applikationsområdet för Kanceras läkemedelskandidat under utveckling kan därmed komma att breddas inom ramen för befintlig produktutveckling.

Kancera har tidigare rapporterat att bolagets identifierade substanser som riktas mot ROR-1 dödar leukemiceller från patienter med en träffsäkerhet som är 25 gånger högre än de cytostatika läkemedel som finns på marknaden idag. Bolaget kan också visa att ytterligare åtta blodcancerformer bär på Kanceras måltavla för behandling av leukemi.

Nya forskningsfynd visar dessutom hur Kanceras aktiva substanser signalerar inuti cancercellen för att åstadkomma en programmerad celldöd.

”Tillsammans ger oss dessa resultat ytterligare vägledning för pågående utveckling av läkemedelskandidater och en större marknad för vårt ROR-projekt”, säger Thomas Olin, VD, Kancera AB.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag projekt för behandling av leukemi samt projekt riktat mot cancerns förmåga att generera energi för att överleva. Kancera utvecklar även stamcellsbaserade cancereffektmodeller för att kunna studera om kandidaterna fungerar före tester i människa.  Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1600.

Tillbaka