Press

2021-12-07

Doktorsavhandling beskriver hur ROR-hämmare kan användas för behandling av cancer.

Under en doktorsavhandling med titeln ”ROR1 – a druggable target: preclinical studies of ROR1 and combinatorial partners in malignancies” presenterades prekliniska resultat som visar hur Kanceras ROR-hämmare kan komma att kombineras med standardläkemedel för att förbättra behandlingen av både...

Läs mer