Vår vision är att utveckla nya läkemedel som bidrar till ett normaliserat liv för patienter

Ny klass av läkemedel för behandling av inflammation och cancer

Fraktalkinsystemet styr sjukdomspådrivande immun- och cancerceller med hög precision

Vår verksamhet

Kancera utvecklar läkemedel mot livshotande sjukdomar med behov av mer effektiva behandlingar

Läs mer

Vår vetenskap

Kancera utvecklar en helt ny klass av läkemedel som verkar genom fraktalkinsystemet

Läs mer

Vår projektportfölj

Kancera utvecklar två fraktalkinblockerande läkemedelskandidater som studeras i tre pågående kliniska studier

Läs mer

Kommentarer från VD

"Med tre pågående kliniska studier, som adresserar sjukdomstillstånd med stora medicinska behov och med betydande marknadsmöjligheter, ser jag med stor tillförsikt på framtiden för Kancera."

Peter Selin, VD Kancera