Presentation av Kanceras kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2023 (In English)

Presentation av den statistiska analysen av resultaten från FRACTAL studien

VD Peter Selin kommenterar de positiva resultaten i FRACTAL-studien

”Sitdown” med Kancera angående de positiva resultaten i FRACTAL studien

Företagspresentation på Carlsquare Life Science Day (6 Dec 2023)

VD Peter Selin presenterar Kancera och svarar på frågor på Stora Aktiedagen 27 Nov 2023

VD Peter Selin presenterar Kanceras kvartalsrapport för Q3 2023 (på engelska)

Kanceras VD Peter Selin presenterar KANDOVA, bolagets pågående studie i äggstockscancer (på engelska)

VD Peter Selin presenterar hur bolaget arbetar med affärsutveckling i relation till FRACTAL studien

VD Peter Selin ger en fördjupad presentation av Kanceras affärsmodell