Presentation av Kanceras kvartalsrapport för det första kvartalet 2024 (In English)

VD Peter Selin presenterar bolagets strategi och svarar på frågor i BioStock-studion

BioStock intervjuar VD Peter Selin i samband med den annonserade företrädesemissionen

VD Peter Selin presenterar bolaget och svarar på frågor på Stora Aktiedagen 5 mars 2024

Presentation av Kanceras kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2023 (In English)

Presentation av den statistiska analysen av resultaten från FRACTAL studien

VD Peter Selin kommenterar de positiva resultaten i FRACTAL-studien

”Sitdown” med Kancera angående de positiva resultaten i FRACTAL studien

Företagspresentation på Carlsquare Life Science Day (6 Dec 2023)

VD Peter Selin presenterar Kancera och svarar på frågor på Stora Aktiedagen 27 Nov 2023