Chief Medical Officer

Torbjörn Lundström

Torbjörn Lundström är född1953. Han är läkare med kardiologi och internmedicin som kliniska specialiteter, och doktor i medicinsk vetenskap. Han har lång klinisk erfarenhet från sjukvården, men även 20 års erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling från ledande befattningar inom AstraZeneca där han har ansvarat för klinisk utveckling av produkter i främst avancerad utvecklingsfas inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Torbjörn Lundström kommer närmast från en position som Global Clinical Lead, AstraZeneca R&D. Han tillträdde som Chief Medical Officer under 2020.

Tillbaka