Chief Development Officer

Niclas Brynne

Niclas Brynne, är född 1961. Dr. i Med. Vetenskap, klinisk farmakologi och M.Sc. i biokemi. Brynne har mer än 30 års erfarenhet av preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling i ledande befattningar inom Pharmacia Corp. och AstraZeneca. Han var en del av gruppen som utvecklade Detrusitol för Pharmacia och har lett ett större antal kliniska läkemedelsprogram, translationell medicin och jobbat med inlicensiering inom AstraZeneca. Niclas har även lett diagnostikutveckling för MentisCura Diagnostics och suttit med i styrelsen för Stockholm Brain Institute. Tillträdde Chief Development Officer under 2016.

Tillbaka