Chief Operating Officer

Martin Norin

Martin Norin, är född 1959. Tekn.dr. i biokemi och M.Sc. i kemi Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Norin har lång erfarenhet av arbete inom läkemedelsforskning. Han har bland annat varit projektledare och medlem i kommittén för läkemedelsutveckling i preklinisk fas på Pharmacia och Biovitrum. Tillsammans med Thomas Olin ledde han avknoppningen av iNovacia från Biovitrum 2006. Som chef för kemi på Biovitrum AB ansvarade Norin för mer än 70 forskare. Norin sitter även i programrådet för eSSENCE, ett nationellt strategiskt forskningssamarbete inom e-science. Tillträdde som Chief Operating Officer under 2013.

Tillbaka