Projektdirektör Preklinik

Johan Schultz

Johan Schultz, är född 1960. Fil. kand. i kemi, Uppsala Universitet och Fil. dr. i fysikalisk kemi, Stockholms Universitet. Schultz bedrev därefter mångårig akademisk forskning inom strukturbiologi på EMBL (European Molecular Biology Laboratory) i Heidelberg och på FMP (Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie) i Berlin, innan han blev rekryterad till Pharmacia. Schultz har mer än 15 års erfarenhet av projektledning inom läkemedelsindustrin, både från stora läkemedelsbolag (Pharmacia Corporation) och biotechbolag (Biovitrum, iNovacia och Kancera). Schultz är även svensk representant i styrelsen av EU-nätverket ”Epigenetic Chemical Biology” och anlitas som expert vid utvärdering av ansökningar till EU-finansierade forskningsprogram. Tillträdde som Projektdirektör under 2016.

Tillbaka