Kancera utser Peter Selin till ny VD

2023-05-26

Kancera AB (publ) meddelar idag att Peter Selin utses till ny VD för bolaget och tillträder 1 juli 2023. Thomas Olin utses samtidigt till vice VD och Chief Scientific Officer (CSO).

Utnämningen av Peter Selin till VD och Thomas Olin till CSO är central i den strategi och successionsplan som initierats av nuvarande VD och styrelsen för att ge Kancera ytterligare moment inom klinisk utveckling och kommersialisering. Vi är övertygade om att Peters kompetens och erfarenhet inom licensiering och kommersiella partnerskap passar mycket bra för att leda bolaget i den spännande fas som bolaget befinner sig i nu. Samtidigt är vi glada att Thomas Olin lägger ökad kraft på att leda Kanceras forskning och utveckling och kvarstår som styrelseledamot. Sedan Peter kom till Kancera har samarbetet mellan honom och Thomas fungerat utomordentligt väl och vi i styrelsen är övertygade om att den nya konstellationen ger en tydlig synergi och Kancera ytterligare styrka” säger Erik Nerpin, styrelseordförande i Kancera AB.

Peter Selin, som idag är vice VD på Kancera med ansvar för affärsutveckling och finansiell rapportering har mer än 20 års internationell erfarenhet av utveckling, licensiering och kommersialisering av specialistläkemedel. Peter har tidigare haft olika seniora positioner inom både affärs- och läkemedelsutvecklande verksamhet, bland annat som Vice President Corporate Development på Sobi och Chief Business Officer på Vivesto. Peter har i sina tidigare roller genomfört ett stort antal produktlicensieringar och i sin roll som VD kommer han att fortsätta att ha huvudansvaret för utlicensiering och strategiska partnerskap.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, fraktalkinblockeraren KAND567, studeras för tillfället i två kliniska studier: FRACTAL-studien, en fas IIa-studie i hjärtinfarkt och KANDOVA-studien, en kombinerad fas Ib/IIa-studie i äggstockscancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Nerpin
Styrelseordförande, Kancera AB
Tel: 070-620 7359

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Tillbaka