Kancera utser Peter Selin till Executive Vice President Corporate Development och vice vd

2021-12-06

Kancera AB (publ) meddelar idag att Peter Selin har anställts som Executive Vice President Corporate Development och vice vd med ansvar för affärsutveckling, strategiska partnerskap och utlicensiering. Han kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till vd.

Peter Selin kommer närmast från Oasmia Pharmaceutical och positionen som Chief Business Officer, med ansvar för företags- och produktförvärv, produktlicensieringar, alliance management och kommersialisering. Peter har tidigare haft olika seniora positioner inom både affärsutveckling och operativ verksamhet, bland annat som Vice President Business Operations på Inceptua Group och Vice President Corporate Development på Sobi. Innan dess arbetade Peter som managementkonsult på EY. Peter har en civilekonomexamen från Uppsala universitet.

”Vi är mycket glada över att välkomna Peter Selin till Kancera. Han har en gedigen erfarenhet av internationell affärsutveckling och att arbeta med partnerskap inom biotech och särläkemedel. Peter har också värdefull erfarenhet från kommersiell positionering av läkemedelsprojekt inför utlicensiering vilket vi ser kompletterar vår befintliga starka förmåga inom forskning och utveckling”, säger Thomas Olin, vd för Kancera AB.

”Jag ser fram emot att arbeta med att Kanceras långsiktiga värdebyggande och att bidra till att företagets lovande produktkandidater kan utvecklas hela vägen till de patientgrupper som är i stort behov av dem”, säger Peter Selin, tillträdande vice vd för Kancera AB.

Peter Selin tillträder sin tjänst så snart det är praktiskt möjligt men senast 1 maj 2022.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av mot hjärt- njur- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation. Top-line data från fas IIa-studien i COVID-patienter har rapporterats under november 2021. Rekrytering av patienter till den andra fas IIa-studien, av inflammation efter hjärtinfarkt, förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelskandidater mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 0735-20 40 01

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka