FORSKNING OCH UTVECKLING

Kancera har idag fem läkemedelsprojekt i portföljen.

Fractalkineprojektet-KAND567 och KAND145
Småmolekylära blockerare av Fractalkinereceptorn CX3CR1 för behandling av inflammationssjukdomar och cancer. Blockerare av CX3CR1 motverkar inflammation och metastasering genom att förhindra att cancer och immunceller infiltrerar friska vävnader.

ROR-projektet
Småmolekylära ROR-hämmare som omprogrammerar cancercellerna så att de förstör sig själva. ROR-tekniken har i laboratoriet visat sig fungera på både solida tumörceller och leukemiceller.                         

HDAC6-projektet
Småmolekylära hämmare av HDAC6 för behandling av hjärntumör samt andra sjukdomar i centrala nervsystemet. Hämning av HDAC6 syftar främst till att öka tumörens känslighet för andra cancerterapier och kapaciteten hos patientens immunsystem att känna igen och eliminera cancerceller.

PFKFB3-projektet
Småmolekylära PFKFB3-hämmare som stryper energitillförseln av glukos till solida tumörer samt minskar cancercellers förmåga att reparera sitt DNA, vilket tillsammans kan öka tumörens känslighet för andra cancerterapier såsom strålning.

Klicka här för senaste projekt- och patent-rapporten.

Utvalda vetenskapliga publikationer