Delårsrapport för första kvartalet 2021, 1 januari – 31 mars 2021

Första kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 31 mars 2021Nettoomsättningen för perioden (januari till mars) uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).FoU-kostnader för perioden uppgick till 8,2 Mkr (9,7 Mkr).Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9,0 Mkr (-11,1...

Interim report for fourth quarter 2020, 1 January – 31 December 2020

Fourth quarter in brief as well as the period 1 January – 31 December 2020Net sales for the period (January to December) amounted to SEK 0,1 million (3,2 million), of which the fourth quarter contributed SEK 0 million (0 million).R&D costs for the period amounted...

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2020, 1 januari – 31 december 2020

Fjärde kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 31 december 2020Nettoomsättningen för perioden (januari till december) uppgick till 0,1 Mkr (3,2 Mkr), varav fjärde kvartalet utgjorde 0 Mkr (0 Mkr).FoU-kostnader för perioden uppgick till 39,3 Mkr (34,5 Mkr), varav...