Delårsrapport för första kvartalet 2021, 1 januari – 31 mars 2021

Första kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 31 mars 2021Nettoomsättningen för perioden (januari till mars) uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).FoU-kostnader för perioden uppgick till 8,2 Mkr (9,7 Mkr).Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9,0 Mkr (-11,1...