Kanceras årsredovisning för 2019 offentliggjord

Kanceras årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.se.Om Kancera AB (publ) Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att...

Kanceras årsredovisning för 2018 offentliggjord

Kanceras årsredovisning för 2018 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.se.Om Kancera AB (publ)Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att...

Kanceras årsredovisning för 2017 offentliggjord

Kanceras årsredovisning för 2017 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.se.Om Kancera (publ)Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till...

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport, 2016

Kanceras årsredovisning för 2016 finns från och med idag, fredagen den 5 maj, tillgänglig via nedanstående länk (pdf-fil), samt på bolagets hemsida www.kancera.seOm Kancera AB (publ) Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept...

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport, 2015

Kanceras årsredovisning för 2015 finns från och med idag, torsdagen den 28 april, tillgänglig via nedanstående länk (pdf-fil), samt på bolagets hemsida www.kancera.se. Årsredovisning 2015: https://www.kancera.com/sv/Investor-Relations/Rapporter/Om Kancera AB...