Chief Medical Officer

Hanjing Xie

Hanjing Xie är född 1970 och Chief Medical Officer i Kancera AB. Dr. Xie är docent och överläkare inom onkologi, disputerad inom klinisk farmakologi samt specialist inom onkologi, internmedicin och hematologi. Hon har 30 års samlade erfarenheter av klinisk forskning och läkemedelsutveckling samt som praktiserande läkare. Dr. Xie har arbetat både inom läkemedelsindustrin på bolag som Idogen, Oncopeptides och Bayer och på Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och S:t Görans Sjukhus.

Tillbaka