PFKFB3 PROJEKTET PRESENTERAS PÅ “6TH EU-US CONFERENCE ON REPAIR OF ENDOGENOUS DNA DAMAGE”

2017-06-27

Dr Nina Gustafsson, projektledare på Karolinska Institutet och expert inom DNA-reparation på Kancera, presenterar, som inbjuden talare, biologin kring PFKFB3 projektet och hur Kanceras ledsubstans KAN0438757 påverkar cancerscellers DNA-reparation.

Klicka på denna länk för ett Abstract (sammanfatting) av presentationen.