Nobelpriset 2019 och dess betydelse för Kanceras läkemedelsforskning

2019-10-07

Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin 2019 belönar upptäckter av hur celler känner av och anpassar sig till tillgång på syre. Den prisbelönta forskningen har på så sätt lagt grunden till läkemedelsutveckling mot både inflammation och cancer. Nobelpriset riktar speciellt intresset mot proteiner som regleras av den syrekänsliga faktorn HIF1-alpha, inklusive fractalkin-receptorn, CX3CR1, och enzymet PFKFB3, som båda utgör grund för Kanceras pågående utveckling av läkemedel.