KANCERA INVALT I NASDAQ FIRST NORTH 25

2015-10-14

First North 25 indexportfölj väljs genom en tvåstegsprocessFörst identifieras de 30 största företagen efter börsvärde. Av dessa väljs sedan de 25 mest omsatta aktierna inom denna poolmätt med den sammanlagda omsättningen under en sexmånadersperiodIndexportföljen kommer att balanseras två gånger per år, (första handelsdagen i januari respektive juli), med nya portföljer.

Premiärdag för First North 25 är den 15 oktober 2015.

Mer information om First North 25 kan du läsa här