KANCERA CANCER AWARD DELADES UT VID KAROLINSKA INSTITUTETS ÅRLIGA MÖTE FÖR CANCERFORSKARE

2017-09-28

För sjunde året i rad har Kancera Cancer Award delats ut för bästa presentation vid Karolinska Institutets årliga nätverksmöte för cancerforskare.

Kancera Cancer Award 2016 har tilldelats ett arbete från Professor Randall Johnsons forskargrupp vid Karolinska Instituet där de studerat hur syrebrist i benmärgen påverkar utvecklingen av cancertumörer och dess spridning. Titeln på arbetet är ” The role of myeloid hypoxia and consequences for tumor progression and metastasis Förste författare och presentatör var doktoranden Milos Gojkovic på Institutionen för Cell och Molekylärbiologi på Karolinska Institutet. Vinnande posterpresentation valdes av en jury bestående av seniora forskare från Karolinska Intitutet utifrån drygt 100 presentationer vid KI Cancers 15:e årliga möte, som samlade ca 220 deltagare från forskargrupper från Karolinska Institutet, och andra väl ansedda universitet i USA, Tyskland, Japan och Kanada.
Syftet med Kancera Cancer Award är att bidra och uppmuntra till internationell spridning av de vinnande vetenskapliga resultatenKancera Cancer Award 2016 har tilldelats ett arbete från Professor Randall Johnsons forskargrupp vid Karolinska Instituet där de studerat hur syrebrist i benmärgen påverkar utvecklingen av cancertumörer och dess spridning. Titeln på arbetet är ” The role of myeloid hypoxia and consequences for tumor progression and metastasis Förste författare och presentatör var doktoranden Milos Gojkovic på Institutionen för Cell och Molekylärbiologi på Karolinska Institutet.

Kancera Cancer Award 2017 har tilldelats ett arbete från Professor Randall Johnsons forskargrupp vid Karolinska Institutet där de studerat hur syrebrist i benmärgen påverkar utvecklingen av cancertumörer och dess spridning. Titeln på arbetet är ”Myeloid hypoxia leads to reduced metastatic stress”. Förste författare och presentatör var doktoranden Milos Gojkovic på Institutionen för Cell och Molekylärbiologi på Karolinska Institutet. Värt att notera är att Milos vinner detta pris för andra året i rad!

Vinnande posterpresentation valdes av en jury bestående av seniora forskare från Karolinska Institutet utifrån drygt mer än 70 poster-presentationer vid KI Cancers 16:e årliga möte, som samlade ca 240 deltagare från forskargrupper från Karolinska Institutet, och andra väl ansedda universitet i USA, Tyskland, Japan.

Syftet med Kancera Cancer Award är att bidra och uppmuntra till internationell spridning av de vinnande vetenskapliga resultaten.