Kanceras läkemedelskandidat KAND571 har kapacitet att bryta leukemicellers behandlingsresistens.

2021-05-21

Kancera har tillsammans med samarbetspartners på Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset publicerat resultat som visar att Kanceras ROR1 inhibitorKAND571 har kapacitet att bryta leukemicellers behandlingsresistens. Mer specifikt visar publikationen att KAND571 har en potent avdödande effekt på leukemiceller från patienter som drabbats av resistens mot ibrutinib, den hittills mest framgångsrika behandlingen mot kronisk lymfatisk leukemi. Cancerpatienter utvecklar ofta resistens mot ett cancerläkemedel. Det är då viktigt att ha tillgång till ett nytt läkemedel med en annan verkningsmekanism så att patienten åter kan svara på den medicinska behandlingen. Sekventiell terapi med olika läkemedel är mycket angeläget i cancersjukvården. Resultaten i denna studie indikerar att ROR-hämmare representerar en sådan grupp av framtida läkemedel.

Länk till artikeln.