Kanceras kemi bidrog till ett av de nya läkemedel som godkändes 2017 mot cancer

2018-01-31

Under 2017 godkände den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och FDA 11 nya läkemedel vardera mot cancer. (Källa: EMA och FDA). Kancera bidrog till utvecklingen av ett av dessa godkända läkemedel, Enasidenib, mot Akut Myeloid Leukemi (AML).

Kancera tillkännagav i början av 2012 att bolaget och Bostonbaserade Agios Pharmaceuticals har ingått ett samarbetsavtal gällande identifiering av kemiska startpunkter med hjälp av Kanceras höghastighetsscreening och kemiska bibliotek. I samarbetet bidrog Kancera som betalda expertkonsulter genom att ta fram den substans som senare vidareutvecklades till det färdiga läkemedel som nu Agios Inc. och Celgene Inc. har på marknaden.