KI-forskare erhåller anslag från Åke Wibergs Stiftelse för forskning om PFKFB3

2018-12-04

Dr Nina Gustafsson har erhållit ett anslag om 291.000 kr från Åke Wibergs Stiftelse för forskning om PFKFB3.  Nina är Assistant Professor och Teamledare Translationell Medicin, Institutionen för Onkologi-Patologi på Karolinska Institutet.

 

Nina är även huvudhandledare för Kanceras två industridoktorander inom det EU-finansierade SYNTRAIN-projektet. Projektet syftar generellt till att avancera forskning om nya behandlingsmetoder för svåra cancerformer och specifikt om  hur PFKFB3 och Fractalkine-systemet påverkar cellers DNA-skador och dess reparation.

Åke Wibergs Stiftelse stödjer medicinsk forskning i Sverige genom att bevilja anslag till gruppledare som disputerat under de senaste åtta åren och som utvecklat en självständig forskningslinje.