Intervju av Analyst Group med Kanceras VD Thomas Olin

2021-06-09

“Extra intressant att bevaka under 2021 är starten av studien på Freeman Hospital, som är ett av världens 50 främsta universitetssjukhus, där målet är att genomföra en studie av den hjärtskyddande effekten av KAND567 i patienter efter hjärtattack.”

Länk till hela intervjun