PRESS

Pressmeddelanden och rapporter publiceras genom Cision och sprids därmed till de flesta etablerade nyhetstjänsterna i Sverige, dagstidningar och finansinstitut. Utöver pressmeddelanden och rapporter finns här även presentationer och foton för nedladdning samt kontaktuppgifter till informationsansvarig.

PRESSKONTAKT

Thomas Olin, CEO thomas.olin@kancera.com Tel: +46 (0)850 12 60 80