VÅR HISTORIA OCH VÅRA STYRKOR

Kanceras team har lång erfarenhet av läkemedelsforskning från upptäckter av nya sjukdomsprocesser till klinisk utveckling inom AstraZeneca, Biovitrum (tidigare Pharmacia) och Karolinska Institutet. Kancera har i huvudsak fokuserat på inflammatoriska sjukdomar och cancer både för egen läkemedelsutveckling och som forskningskonsulter. Som forskningskonsulter har Kanceras team utfört projekt åt både läkemedelsbolag och biotechbolag i USA och i Europa. Bland dessa uppdrag finns utveckling av den kemi som lade grunden till Enasidenib, ett läkemedel som sedan 2017 marknadsförs av amerikanska läkemedelsbolaget Celgene för behandling av lymfom (AML). 2018 slöts avtal med tyska läkemedelsbolaget Grünenthal om utveckling av Kanceras patentsökta HDAC-hämmare för behandling av nervinflammation och smärta.

Kanceras längst utvecklade läkemedelskandidat KAND567 bygger på forskning som belönades med Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin 2019, dvs kunskapen om hur celler känner av och anpassar sig till tillgång på syre. Den anpassningen omfattar t.ex. hur immunreaktioner styrs genom fraktalkinsystemet som läkemedelskandidaterna KAND567 och KAND145 verkar genom.