VÅRA FRAMGÅNGSFAKTORER

STORA LÄKEMEDELSBOLAG SÄTTER HOPP TILL BOLAG SOM KANCERA FÖR ATT HITTA NYA LÄKEMEDELSKANDIDATER

Läkemedelsindustrin har under senare år konstaterat att produktiviteten i de tidigaste stegen i utveckling av läkemedelskandidater inte är tillräckligt hög varför man i allt större utsträckning vänder sig till innovativa, mindre biotechbolag för att öka utvecklingstakten.

Det är i detta steg av läkemedelsutvecklingen som Kancera har sin styrka.

LÄKEMEDELSBOLAG LETAR EFTER DEN TYP AV LÄKEMEDEL SOM KANCERA UTVECKLAR

Många äldre läkemedel mot cancer är selektivt toxiska preparat; de är mer toxiska mot tumörceller än mot friska celler, med problematiska bieffekter som konsekvens.

Bristerna hos dagens cancerläkemedel visas tydligt av att endast 25 procent av behandlingarna ger effekt, vilket är den lägsta siffran i jämförelse med alla andra terapiområden. Antalet läkemedelsprojekt inom cancerområdet har stadigt ökat, men många av dessa följer samma spår som andra.

Därför söker nu läkemedelsbolagen efter läkemedelskandidater som särskiljer sig och har potential att förändra villkoren för behandling av livshotande sjukdomar.

Det är precis dessa typer av läkemedelskandidater som Kancera utvecklar.

KANCERA FOKUSERAR PÅ DET VERKLIGA PROBLEMET - TUMÖRRESISTENS

Till de vanligaste orsakerna till dödsfall vid cancersjukdom hör utveckling av motståndskraft mot rådande behandling samt utveckling av metastaser (satelliter till modertumören som spridit sig i kroppen). Det innebär att med dagens terapier, som ofta initialt är framgångsrika, kan sjukdomen återkomma och är då ofta mer motståndskraftig mot terapi.

Kanceras mål är att utveckla en ny generation läkemedel som slår mot de egenskaper som gör att tumörer återkommer och då ofta i en mer elakartad och motståndskraftig form.

VI ÄR VERKSAMMA INOM SÄLLSYNTA SJUKDOMAR

Industrins intresse för sällsynta sjukdomar, så kallade Orphan diseases, har ökat på senare tid. Detta har medfört att myndigheter underlättar utveckling av och skydd för produkter mot dessa sjukdomar.

Kanceras projekt har visats vara en möjlig väg att behandla flera cancerformer som just uppfyller kraven för att klassificeras som Orphan diseases.

Cancer i pancreas (bukspottkörteln) och kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är två av de former av cancer som Kancera adresserar med sina läkemedelsprojekt och som kvalificerar sig som Orphan diseases.

VI HAR STOR FÖRDEL AV VÅRA AKADEMISKA OCH KLINISKA SAMARBETSPARTNERS

Varje cancerform utgör en unik sjukdom och även tumörer från samma vävnadstyp varierar mellan patienter.

Olika former av cancer är känsliga för olika typer av behandlingar. Till exempel beter sig metastaser från lungcancer och bröstcancer mycket olika. De växer i olika takt och är känsliga för olika läkemedel.

Det är därför viktigt att samarbeta med specialister för en viss typ av cancer för att förstå nuvarande behandling, behovet av förbättringar och möjligheterna att införa nya läkemedel i klinisk praxis.

Kancera har en stor fördel av sitt nära samarbete med akademiska och kliniska specialister redan från starten i varje projekt.

TYDLIGT PRODUKTFOKUS FRÅN START

Kanceras erfarenhet av att identifiera nya angreppspunkter för behandling av svåra sjukdomar och utveckla ändamålsenliga läkemedelskandidater bygger på en kombination av mångårig klinisk forskning inom Karolinska Institutet samt på Pharmacias och Biovitrums traditioner att utveckla kommersiellt framgångsrika läkemedel med tydligt produktfokus redan från start.

Kancera har kunskap och metoder som gör det möjligt att redan på tidigt stadium – i preklinisk fas – med god säkerhet och förutsägbarhet påvisa den faktiska effekten av en läkemedelskandidat i kliniska preparat från patienter.