AFFÄRSMODELLEN

Vår affärsmodell bygger på:

– Att utveckla patentskyddade läkemedel som kan normalisera liv och minska vårdkostnader för försäljning till internationell läkemedelsindustri och vidare klinisk utveckling och marknadsföring.

– Utlicensiering av läkemedelskandidater förväntas ske mot delbetalningar vid signatur och milstolpar i produktutveckling (typiskt sett vid inledning av klinisk fas I, II, III och vid registrering) samt royaltyintäkter.