RAPPORTER OCH EMISSIONER

Kanceras räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december. Delårsrapporter publiceras i slutet av februari, maj, augusti och november.Kommande rapporttillfällen:

2021

  • 19 feb: Bokslutskommuniké januari-december 2020
  • 30 apr: Årsredovisning 2020
  • 21 maj: Delårsrapport januari-mars 2021
  • 20 aug: Delårsrapport januari-juni 2021
  • 19 nov: Delårsrapport januari-september 2021 19 november 2021

2022

  • 18 februari: Bokslutskommuniké januari-december 2021

 

Publicerade rapporter:

Filter:
  • Alla
  • Kvartalsrapport
  • Årsredovisning

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.