RAPPORTER OCH EMISSIONER

Kanceras räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december. Delårsrapporter publiceras i slutet av februari, maj, augusti och november.Kommande rapporttillfällen:

2020

  • 20 nov: Delårsrapport januari-september 2020

2021

  • 19 feb: Bokslutskommuniké januari-december 2020

 

Publicerade rapporter:

Filter:
  • Alla
  • Kvartalsrapport
  • Årsredovisning

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.