RAPPORTER OCH EMISSIONER

Kanceras räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december. Delårsrapporter publiceras i slutet av februari, maj, augusti och november.Kommande rapporttillfällen:

2020

  • 20 nov: Delårsrapport januari-september 2020

2021

  • 19 feb: Bokslutskommuniké januari-december 2020

Få våra releaser/rapporter via e-post direkt när de distribueras

Prenumerera