EACR Conference 12-14 mars in Oxford UK

Kancera närvarar med flera deltagare i EACRs möte i Oxford, UK, 12-14 mars. Konferensen har temat “Radiation Break-through: from DNA damage responses to precision cancer therapy”. Dr Nina Gustafssons arbete har valts ut för oral presentation i plenum. Titeln på hennes presentation är ” “Protecting the genome through metabolic enzymes”. Dr Nina Gustafsson är Assisterande Professor där hon leder PFKFB3-projektet på Karolinska Institutet och är anställd som biologisk expert på Kancera.

Klicka här för länk till mötet.