EXTRASTÄMMA SEPTEMBER 2017

Nedan finner du handlingar inför extra bolagsstämma som hålles torsdagen den 28 september 2017, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Kallelse till stämman inklusive föredragningslista (pdf-fil)

Delårsrapport jan-jun 2017 för Kancera AB (publ) (pdf-fil)

Bolagsordning (pdf-fil)

Fullmaktsformulär (pdf-fil)

Fullmaktsformulär för fullmakt till Kanceras styrelseordförande Erik Nerpin (pdf)

Protokoll från extra bolagsstämma 2017-09-28

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske på det sätt som föreskrivs i kallelsen även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom fullmakt/ombud.