ÅRSSTÄMMA 2020

Nedan finner du handlingar inför Årsstämman 2020 som hålles torsdagen den 28 maj 2020, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Årsstämmans genomförande
För att minska risken för spridningen av coronaviruset som orsakar covid19-sjukdom kommer inga anföranden att hållas på stämman. I stället kommer ett anförande av VD läggas ut på bolagets hemsida. Antalet deltagare från bolagets styrelse och företagsledning kommer att minimeras. Frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag.

VD-anförande: Se presentation av Thomas Olin från Biostock Live den 19 maj  (extern länk, YouTube).

Kallelse till Årsstämma 2020 inklusive föredragningslista (pdf-fil)

Årsredovisning och bolagstyrningsrapport 2019 (pdf-fil)

Bolagsordning per den 31 januari 2020 (pdf-fil)

Protokoll från Årsstämma 2019 (pdf-fil)

Protokoll från extrastämman 2020-01-13 (pdf-fil)

Protokoll från extrastämman 2020-01-31 (pdf-fil)

Fullmaktsformulär (word-version , pdf-version)

Fullmaktsformulär för fullmakt till styrelseordförande Erik Nerpin (word-version, pdf-version)