Kanceras aktie är sedan 25 februari 2011 ansluten till Nasdaq OMX First North

Nasdaq har godkänt Kanceras ansökan om listning på segmentet First North Premier. Första dagen för handel i Kanceras aktier på denna lista är den 31 oktober 2016. Bolagets aktier fortsätter att handlas med samma kortnamn och ISIN-kod.

Kortnamnet är KAN och  ISIN-koden SE0003622265.

IR-kontakt

Thomas Olin, CEO thomas.olin@kancera.com Tel: +46 (0)850 12 60 80