VD har ordet

Kancera har startat fas II-studie i COVID-19

I slutet av september deltog fler än 1 300 personer i Kanceras digitala marknadsträff. Där redogjorde internationella experter inom infektions- och hjärt-kärlsjukdomar för hur hyperinflammation förvärrar sjukdomsbilden vid hjärtinfarkt, men även orsakar svåra komplikationer vid COVID-19, och hur Kanceras innovationer kan bidra till nya läkemedel som kan normalisera livet för dessa allvarligt sjuka patienter.

I september startade vi en fas II-studie med läkemedelskandidaten KAND567 i akut COVID-19 vid Capio St Görans Sjukhus. Studien som inkluderar 40 patienter syftar till att utvärdera behandlingseffekten av KAND567 på lungfunktion och immunsystemet, både under och efter den akuta sjukdomsfasen. I samarbete med forskargrupper vid SciLifeLab och Linköpings Universitet kartlägger vi den immunologiska regleringen på cell- och gennivå. Den kartläggningen kan ge oss möjlighet att finjustera behandlingen med KAND567 och samtidigt öppna dörren till behandling av andra sjukdomar där hyperinflammation utgör en riskfaktor för svårare sjukdomsförlopp.

I november inledde vi även ett samarbete med SciLifeLab och Karolinska Sjukhuset i Stockholm, Solna, för att studera kopplingen mellan hyperinflammation och de mer långvariga komplikationerna efter COVID-19. Förutom att undersöka om ett överaktivt immunsystem är orsaken till dessa komplikationer kommer studien även ge information om fraktalkinsystemet spelar en roll i sjukdomsförloppet och därmed om Kanceras läkemedelskandidater skulle kunna motverka komplikationer efter COVID-19. Idag saknas en effektiv behandling för denna stora patientgrupp – enbart i Sverige beräknas tiotusentals personer vara drabbade.

Parallellt med de kliniska studierna arbetar vi vidare för att optimera läkemedelsformuleringen av KAND567. Härnäst väntar en klinisk studie i friska försökspersoner med en ny kapselformulering. Resultaten förväntas bli tillgängliga under december och kommer att inkluderas i den regulatoriska ansökan inför fas II-studien i hjärtpatienter, som ska utföras vid universitetssjukhuset i Newcastle, Storbritannien.

Konverteringen i vårt teckningsoptionsprogram (TO4) som slutfördes under september tillförde Kancera totalt ytterligare cirka SEK 38,6 miljoner. Därmed har vi säkrat finansiella medel för de två kliniska fas II-studierna av KAND567 i COVID-19 respektive hjärtinfarkt. Kapitaltillskottet ger oss dessutom utrymme att genomföra en första regulatorisk toxikologistudie av vår läkemedelskandidat KAND145, ett viktigt delsteg på vägen mot de första klinikstudierna.

Med våra kliniska utvecklingsprojekt och samarbeten med framstående vetenskapliga institutioner fortsätter vi arbeta för att tillhandahålla innovativa, effektiva och säkra läkemedel som blockerar hyperinflammation. Allt med målet att kunna hjälpa svårt sjuka till ett normalt liv.

Solna, 20 november 2020
Kancera AB
Thomas Olin, Verkställande direktör