FORSKNING OCH UTVECKLING

Kancera har idag fem läkemedelsprojekt i portföljen.

KAND567 och KAND145: Småmolekylära blockerare av Fractalkinereceptorn CX3CR1 som som styr cancerceller och immunsystemet. Målet är att motverka inflammation samt tumörtillväxt och spridning.

Småmolekylära ROR-hämmare som omprogrammerar cancercellerna så att de destruerar sig själva. ROR-tekniken har i laboratoriet visat sig fungera på både solida tumörceller och leukemiceller.

Småmolekylära HDAC6-hämmare som främst syftar till att döda blodcancerceller (t.ex. myelom), genom att förhindra cancercellers förmåga att spridas samt stödja patientens immunsystem till att känna igen och eliminera cancerceller.

Småmolekylära PFKFB3-hämmare som stryper energitillförseln av glukos till solida tumörer samt minskar cancercellers förmåga att reparera sitt DNA, vilket tillsammans kan öka tumörens känslighet för andra cancerterapier.

 

Klicka här för en statusrapport över Kanceras patentportfölj 2021-09-01