ROR-HÄMMARE VID LEUKEMI OCH SOLIDA TUMÖRER

Kancera är världsledande i utvecklingen av syntetiska läkemedel mot den cancerspecifika tillväxtfaktorn ROR.

När friska celler har fått skador på arvsmassan som inte repareras, initieras i normalfallet ett cellulärt självmord.

Kancera har visat att om tillväxtfaktorn ROR-1 finns närvarande i tumören så kan anti-ROR-läkemedel utvecklas som omprogrammerar cancercellerna så att de destruerar sig själva genom cellulärt självmord. Detta faktum utgör grunden för utveckling av Kanceras läkemedelskandidat.

Kancera och Kanceras grundare, Professor Håkan Mellstedt vid Karolinska Institutet, är pionjärer i utvecklingen av detta nya läkemedel mot ROR som kan komma att revolutionera marknaden för behandling av flera svårbehandlade cancersjukdomar, inklusive avancerad leukemi, bröst- och lungcancer samt pancreascancer, som är en av de mest aggressiva formerna av maligna tumörer.

Konkurrerande grupper utvecklar antikroppar och modifierade immunceller mot ROR1. Kanceras ROR-hämmare har förmåga att tränga in i cancerceller och döda dem även om ROR1 inte är närvarande på ytan av cancercellerna. Varken antikroppar eller modifierade immunceller kan göra detta.