ROR-HÄMMARE VID LEUKEMI OCH SOLIDA TUMÖRER

 

Kanceras ROR-hämmare utvecklas för behandling av cancer. Hämmare av ROR omprogrammerar cancerceller så att de destruerar sig själva. RORhämmare har i prekliniska sjukdomsmodeller visats sig fungera på celler från både solida tumörer och blodcancer (leukemi och lymfom). ROR-projektet finansieras i huvudsak genom akademiska samarbeten där den externa parten bär sina egna kostnader.