PFKFB-HÄMMARE I SOLIDA TUMÖRER

BRYTER NER CANCERNS ENERGITILLFÖRSEL OCH HÄMMAR DNA REPARATION

Kanceras PFKFB3-projekt, som har finansierats inom ett EU-projekt, planeras att avvecklas under första kvartalet 2021. Det görs till förmån för en ökad satsning på en sonderande preklinisk utvärdering under 2021 av möjligheten att utveckla KAND145 för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar.