PFKFB-HÄMMARE I SOLIDA TUMÖRER

BRYTER NER CANCERNS ENERGITILLFÖRSEL OCH HÄMMAR DNA REPARATION

Forskningsstudier publicerade under 2021 av Kanceras forskare i samarbete med Karolinska Institutet KAND757 ökar cancercellers känslighet mot strålterapi och kemoterapi. Under 2021 har dessutom en forskargrupp från University Medical Center Göttingen visat att KAND757 effektivt dödar tumörpreparat från rektalcancerpatienter genom att selektivt blockera ämnesomsättningen. Dessa resultat sammantaget visar att KAND757 har potential att uppfylla de egenskaperna som söks för nästa generation av läkemedel mot rektalcancer. Mot denna bakgrund har Kancera valt att nominera KAND757 som läkemedelskandidat för preklinisk utveckling. Nästa steg är att utvärdera effekten i ett större tumörprovsmaterial från rektalcancer och utveckla en lämplig teknik för lokal tillförsel av KAND757 till tumören innan beslut om eventuell klinisk utveckling.