FRACTALKINE-PROJEKTET

 

KAND567 är en peroralt tillgänglig småmolekyl som blockerar CX3CR1, receptorn för Fractalkine. Fractalkine är en immunreglerande faktor, så kallad kemokin, som skickar signaler via CX3CR1-receptorn och därigenom styr funktionen hos immunceller och cancerceller. Mängden fractalkine och dess receptor CX3CR1 har visats vara förhöjda i flera cancerformer, inflammatoriska sjukdomar samt vid hjärtsjukdom.

Kancera ABs läkemedelskandidat KAND567 är den längst utvecklade småmolekylära läkemedelskandidaten mot CX3CR1 och har visats vara effektiv mot inflammation, smärta och hjärt-kärlsjukdomar i flera prekliniska sjukdomsmodeller.