EPIGENETISK LÄKEMEDELSUTVECKLING INRIKTAD MOT CANCER OCH PARASITSJUKDOMAR

Med EU-medel har Kancera under tre år utvecklat läkemedel för att behandla den allvarliga parasitsjukdomen schistosomiasis, som dödar cirka 280 000 människor varje år. Dessa läkemedelsliknande ämnen för behandling av parasitsjukdomar ägs av Kancera tillsammans med sina partners i EU.

Det EU-finansierade projektet A-PARADDISE (Anti-Parasitic Drug Discovery in Epigenetics) koordineras av Pasteurinstitutet och inkluderar samarbeten med epigenetisk expertis från Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Australien samt Brasilien. Kanceras primära fokus för den första fasen av projektet är att optimera de anti-parasitiska substansernas läkemedelsegenskaper.

Projektet inriktas mot målproteiner i följande sjukdomar (parasiter): Malaria (Plasmodium falciparum), Snäckfeber (Schistosoma mansoni), Leishmaniasis (Leishmania) och Chagas sjukdom (Trypanosoma cruzi). Kancera är det enda läkemedelsutvecklande bolaget i A-PARADDISE-projektet och väl positionerat för att kommersialisera de läkemedelskandidater som bolaget utvecklar och äger tillsammans med sina partners.

Kancera fortsätter med optimeringen av anti-parasitiska substanser som Kancera framgångsrikt initierat under det slutförda EU-finansierade projektet SETTREND. Projektarbetet har främst inriktats på att vidareutveckla de anti-parasitiska substanser som bolaget tidigare tagit fram.

Mer än 150 nya substanser har syntetiserats mot målproteinet sedan starten av projektet. De akademiska grupperna som ingår i konsortiet testar löpande effekten av syntetiserade substanser mot olika typer av parasiter.