FORSKNING OCH UTVECKLING

Kancera förbereder en klinisk fas IIa-studie i Fractalkine-projektet och har etablerat samarbete med internationella läkemedelsföretag inom HDAC-projektet.

Kancera har fem läkemedelsprojekt i portföljen. Kanceras huvudsakliga resurser investeras i de två Fractalkine-projekten. Vidareutvecklingen av HDAC-projektet finansieras externt genom avtal med läkemedelsföretaget Grünenthal. PFKFB3-projektet finansieras genom ett EU Horizon 2020-projekt och ROR1 främst genom akademiska samarbeten.Kancera har fem läkemedelsprojekt i portföljen. Kanceras huvudsakliga resurser investeras i de två Fractalkine-projekten. Vidareutvecklingen av HDAC-projektet finansieras externt genom avtal med läkemedelsföretaget Grünenthal. PFKFB3-projektet finansieras genom ett EU Horizon 2020-projekt och ROR1 främst genom akademiska samarbeten.

Klicka här för en statusrapport över Kanceras patentportfölj.

Utvalda vetenskapliga publikationer