FORSKNING OCH UTVECKLING

Kanceras huvudsakliga resurser investeras i de två Fractalkine-projekten. Kanceras patentsökta HDAC6-hämmare utvärderas som potentella läkemedel inom både inflammatorisk hjärtsjukdom och lungsjukdom. Kanceras patentsökta ROR1-hämmare inom cancerområdet drivs främst genom akademiska samarbeten.

Klicka här för en statusrapport över Kanceras patentportfölj.

Utvalda vetenskapliga publikationer