KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

Aktieägarna i Kancera AB (publ), org.nr. 556806-8851, (”Kancera”) kallas till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Kancera, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga...

Kanceras valberedning föreslår inval av Petter Brodin i styrelsen

Kancera AB meddelar idag att bolagets valberedning föreslår inval av Petter Brodin som ny styrelseledamot vid årsstämman den 26 maj 2021. Samtidigt föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelseledamöter och omval av nuvarande styrelseordförande. Valberedningens...