Delårsrapport för första kvartalet 2021, 1 januari – 31 mars 2021

Första kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 31 mars 2021Nettoomsättningen för perioden (januari till mars) uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).FoU-kostnader för perioden uppgick till 8,2 Mkr (9,7 Mkr).Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9,0 Mkr (-11,1...

Rättelse: Kanceras årsredovisning för 2020 offentliggjord

Nytt pdf format Kanceras årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.se. Se länk till pdf nedan. Om Kancera AB (publ)Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar...

Kanceras årsredovisning för 2020 offentliggjord

Kanceras årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.se. Se länk till pdf nedan. Om Kancera AB (publ)Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett...

Interim report for fourth quarter 2020, 1 January – 31 December 2020

Fourth quarter in brief as well as the period 1 January – 31 December 2020Net sales for the period (January to December) amounted to SEK 0,1 million (3,2 million), of which the fourth quarter contributed SEK 0 million (0 million).R&D costs for the period amounted...

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2020, 1 januari – 31 december 2020

Fjärde kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 31 december 2020Nettoomsättningen för perioden (januari till december) uppgick till 0,1 Mkr (3,2 Mkr), varav fjärde kvartalet utgjorde 0 Mkr (0 Mkr).FoU-kostnader för perioden uppgick till 39,3 Mkr (34,5 Mkr), varav...