Press

2021-12-06

Kancera meddelar att inlösen av teckningsoptioner av TO5 har slutförts och sammanlagt tillfört bolaget cirka 3,6 MSEK

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att sista dagen att lösa in teckningsoption TO5 var den 30 november 2021. Teckning med stöd av TO5 skedde vid sista inlösentillfället av 221 732 aktier till lösenkursen 9,93...

Läs mer
2021-12-06

Kancera utser Peter Selin till Executive Vice President Corporate Development och vice vd

Kancera AB (publ) meddelar idag att Peter Selin har anställts som Executive Vice President Corporate Development och vice vd med ansvar för affärsutveckling, strategiska partnerskap och utlicensiering. Han kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till vd.

Läs mer
2021-11-22

Kanceras läkemedelskandidat KAND145 ger effektiv minskning av tumörstorlek i preklinisk modell av äggstockscancer

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) presenterar idag prekliniska resultat som visar att KAND145 effektivt minskar tumörstorleken i en sjukdomsmodell av äggstockscancer. Dessa resultat ger även vägledning om vilken dos av KAND145 som kan vara effektiv...

Läs mer
2021-11-19

Delårsrapport för tredje kvartalet 2021, 1 januari – 30 september 2021, Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Året i korthet Juli – septemberFinansiell sammanfattning för tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,05 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 10,9 Mkr (8,8 Mkr). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till – 10,9Mkr (-9,3 Mkr). Resultat efter finansiella poster för...

Läs mer
2021-11-18

Kancera rapporterar top-line data från fas IIa-studie med KAND567 i COVID-19 patienter

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) presenterar idag resultat från den explorativa fas IIa-studien med KAND567 i patienter med COVID-19. Den randomiserade dubbelblindade studien uppnådde det primära målet, vilket var att bekräfta att KAND567 har en...

Läs mer
2021-11-17

Kancera informerar om att sista inlösen av teckningsoption TO5 sker till och med den 30 november 2021

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) informerar om att den sista möjligheten att lösa in trettio teckningsoptioner TO5 till en ny aktie i Kancera till kursen SEK 9,93 löper ut den 30 november 2021.

Läs mer
2021-09-29

Kancera ger operationell uppdatering om kliniska projekt mot hyperinflammation och cancer

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) ger idag en operationell uppdatering rörande den kliniska fas IIa-studien med KAND567 i hjärtinfarktpatienter, den kliniska fas IIa-studien med KAND567 i COVID-19 samt om de klinikförberedande studierna av KAND145 mot...

Läs mer
2021-09-02

Kancera meddelar att andra inlösen av teckningsoption TO5 sker till och med den 30 september 2021

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att den andra möjligheten att lösa in trettio teckningsoptioner TO5 till en ny aktie i Kancera till kursen SEK 9,93 (1) löper ut den 30 september 2021.

Läs mer
2021-08-20

Delårsrapport för andra kvartalet 2021,1 januari – 30 juni 2021 Kancera AB (publ.)

Andra kvartalet i korthet samt perioden 1 januari till 30 juni 2021 Nettoomsättningen för perioden (januari till juni) uppgick till 0 Mkr (0 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde 0 Mkr (2,6 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,3 Mkr...

Läs mer
2021-07-20

Kancera meddelar att första inlösen av teckningsoption TO5 tillförde bolaget ca 1,1 MSEK

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att första tillfället att lösa in teckningsoption TO5 var den 16 juli 2021. Med stöd av TO5 tecknades denna gång 116 150 aktier till lösenkursen 9,93 SEK. Härigenom tillförs...

Läs mer