Kancera expanderar fas II-studie med KAND567 i COVID-19 till Danmark

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att den pågående fas II-studien av läkemedelskandidaten KAND567 i COVID-19-patienter stärks genom nya samarbeten med universitetssjukhus i Danmark. Detta i syfte att öka rekryteringstakten och...

Avtal gällande utveckling av HDAC6-hämmare upphör

Kancera AB meddelar idag att läkemedelsbolaget Grünenthal GmbH valt att låta parternas forsknings- och optionsavtal upphöra. Grünenthal har sedan slutet av 2018 ansvarat för utvecklingen av Kanceras serier av HDAC6-hämmare och åstadkommit framsteg i den kemiska...

Kancera i studie för att utreda orsaker till långvarig COVID-19

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att bolaget deltar aktivt i en forskningsstudie av patienter med COVID-19 som drabbats av långvariga symtom. Studiens syfte är att kartlägga hur immunsystemet påverkar dessa patienter vilket förväntas...