Professor Carl-Henrik Heldin förstärker Kanceras styrelse

Kancera meddelar att Professor Carl-Henrik Heldin har valts in i Kanceras styrelse. Detta skedde vid bolagets årsstämma den 28 maj. Professor Heldin är sedan 1986 chef för Ludwiginstitutet för Cancerforskning i Uppsala och sedan 1992 professor i molekylär cellbiologi...