Kancera appoints Joachim Forsgren as Chief Medical Officer

This is a translation from a swedish press release Stockholm dated 2016-12-23. Kancera AB (publ) today announced that Joachim Forsgren (MD, PhD) has been appointed Chief Medical Officer and will be medically responsible for Kancera product portfolio. He will be part...

Kancera utser Joachim Forsgren till Chief Medical Officer

Kancera AB (publ) meddelar idag att Joachim Forsgren (MD, PhD) har anställts som Chief Medical Officer och kommer i denna roll medicinskt ansvara för Kanceras produktportfölj. Han kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till VD.Joachim Forsgren...